کود آروین

ساعت : ۰۰:۴۷:۱۸
امروز : جمعه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۸
آروین یعنی تجربه ، با کود ارگانیک آروین کشاورزی نوین را تجربه کنید ، تلاشمان برای رضای او و خلق اوست ، تجربه + علم = افزایش تولید ، کود ارگانیک آروین تامین کننده مواد غذایی گیاهان ، تولید ملی افتخار ملی ، بهترین جایگزین کودهای شیمیایی کود مناسب برای تولید محصولات ارگانیک انسان و زندگی سالم با تولید محصولات ارگانیک
کشاورزی ارگانیک

کلیات طرح توسعه کشاورزی ارگانیک ایرن

 

 

 

يكي از بزرگترين چالش هاي روبروي جامعه بشري، در دهه های اخیر،بحران غذا و مسئله امنيت و سلامت غذا ی جميعت رو به افزایش دنیا است. بحران جمعیت از یک طرف و محدوديت منابع اوليه تولید از طرف دیگر،باعث حركت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتي و تكنولوژي با عنوان انقلاب سبز کشاورزی در دهه پنجاه میلادی گردید.انقلاب سبز در کشاورزی با ورود تکنولوري هایی نظیر نهاده هاي شيميايي، ارقام پر بازده، روش هاي نوين آبياري و ماشين آلات جديد و غیره همراه گرديد. اهداف مورد انتظار از انقلاب سبز، تولید بالای محصولات کشاورزی با هدف تامین غذای مردم دنیا بود.اما تنها کمتر از دو دهه از ورود نهاده های شیمیایی در فرایند تولید محصولات کشاورزی،به دلیل كاربرد بی رویه و نامناسب نهاده های شیمیایی و برخی تکنولوژي های دیگر ، فرايند توليد با مشكلات و بحران های جدیدی مواجه شد که تبعات آن خيلي بيشتر و حادتر از شرايط عدم دسترسي به تكنولوژي بوده است.در حال حاضر مخاطرات و بحران های حاصل از ورود نهاده های شیمیایی به بخش کشاورزی علاوه بر سلامت تولید،کمیت و میزان تولید را نیز با مشكل مواجه کرده است .بروز این مشكلات سبب شد که در دهه های اخیر به ویژه از دهه هشتاد،حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک مورد توجه قرار بگیرد و تحقیقات متخصصان کشاورزی متوجه این فرایند گردد .زیرا بحران های ناشی از مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی ، در دهه های اخیر ،مسایل و مخاطرات فراوانی را همراه داشته است.
هر ساله علیرغم مصرف سموم و مواد شیمیایی در کشاورزی نه تنها خسارت ها کمتر نشده بلكه سطوح آلودگی افزایش یافته و فرایند تولید با مشكل روبرو شده است. علاوه بر مسائل و بحران هايي نظير ظهور آفات و امراض جديد،مقاوم شدن بیش از ششصد گونه آفات،بیماری و علف هرز ، مسمومیت ها، تخریب و فرسایش های شیمیایی شدید خاک، تهدید سلامت انسان، بروز بیماری های پوستی، سرطان ها،مسمومیتهای منجر به مرگ،بیماری های مزمن ، تخریب محیط زیست و کشت بوم های طبیعی و بر هم خوردن تعادل های طبیعی ،كميت توليد نیز با بحران مواجه شده است. این شرایط نشان می دهد که بر خلاف برنامه های که نشان از امنیت تولید بعد از ورود تکنولوري به کشاورزی داشت، اصلی تر ين هدف آن یعنی تولید کافی غذا نیز به خطر افتاده و باعث شده که در دهه های اخير امنيت و سلامت غذا در قالب پروتکل ها و قرارد های بین الملی مورد توجه قرار گرفته و محدودیت هایی از طریق ایجاد استاندارد ها و مقررات بین الملي در تجارت محصولات کشاورزی ایجاد گردد. اما در این میان جبهه جدیدی متشكل از حامیان کشاورزی مدرن قرار دارند که راه رسیدن به کشاورزی پایدار و حذف نهاد های شیمیایی را کشاورزی مدرن می دانند. آنها در مقالات علمی و از طریق رسانه های مختلف عنوان می کنند که کشاورزی ارگانیک پايدار نيست و تولیدات آن به مراتب از کشاورزی مدرن پایین تر است و از این طریق فشار را برای کار برد محصولات ترا ريخته،هورمون های رشد،آنتی بیو تیکهای خوراکی دام،اشعه دادن و پرتو افکني و مواد سنتز شده را افزایش داده و کاربردآن را به جای استفاده از مواد شیمیایی که مخاطرات آنرا پذیرفته اند، توجیه می نمايند.
بنابر این ملاحظه می شود که در فرایند توسعه کشاورزی ارگانیک چالش های متنوعی مطرح می شود که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد : چالش اول : با توجه به این که استراتژی اصلی در کشاورزی، افزایش کمی تولید و خودکفایی در است،آیا کشاورزی ارگانیک قادر به تامین غذای کافی و تولید بالا ی محصولات می باشد؟ چالش دوم : تحلیل اقتصادی و هزینه و فایده حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک در کشاورزی ایران چگونه خواهد بود ؟ چالش سوم :آیا سیستم متعارف انتقال یافته های تحقیقاتی در کشور کار آیی مناسب را برای عملیاتی کردن کشاورزی ارگانیک دارا می باشد؟ چالش چهارم : آیا شبکه مدیریت ارگانیک شامل سیستم کنترل،نظارت،شناسنا مه، گواهی،صدور اعتبار،اعتماد،لیبلینگ، بازار…… وجوددارد و یا قابل طراحی است ؟ چالش پنجم :آیا توان، دانش،روش و تکنولوژی فنی مدیریت ارگانیک واحد های تولیدی نظیرباغات،مزارع…… در سطح واحد های بهره برداری و جوامع محلی وجود دارد ؟ چالش ششم : زیر ساختارها و شاخص های پایه توسعه کشاورزی شامل آب، خاک، اقلیم،نیروی انسانی و با توجه به این که کشاورزی در ایران مبتنی بر تولید روستایی در بیش از ۸۰۰۰۰روستاست و بالغ بر ۸۰ درصد از تولیدات کشاورزی ایران در فعالیت بهره برداران روستایی و نظام های خرد ایران شكل می گیرد و شرایط اقلیمی ایران که میانگین بارندگی در آن ۳۳% میانگین بارندگی جهانی و ۵۰% میانگین بارندگی آسياست و ميانگين تبخیر آب سه برابر میانگین تبخیر جهانی است،متوسط بارندگی یک سوم میانگین دنیا یعنی ۲۵۰میلی لیتر است و سالانه حدود ۹۰میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود.که این مقدار ۳۰در صد بالاتر از استاندارد جهانی است و هدر رفت حدود ۷۰ درصد از آب مصرفی در کشاورزی کشور و….تا چه حد توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور را ممکن می سازد ؟ در این طرح سعی شده است ضمن بیان چارچوب های کاری و استاندارد های عملیاتی کشاورزی ارگانیک ، چگونگی توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور را با توجه به این چالش ها و محدودیتها را به صورت یک برنامه مدون کاری یا یک پروژه عملیاتی ارایه شود.
برای این منظور مطالعات و بررسی های جامعی در خصوص توسعه کشاورزی ارگانیک به ویژه از لحاظ اقتصادی انجام شده که از جمله می توان به، مطالعه و بررسی موضوع در کشور ها و مناطقی است که این فرایند اتفاق افتاده است اشاره نمود. نتایج این بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد ، به طور حتم کشاورزی ارگانیک با تکنیک ساده در حال افزایش محصول در بیشتر نقاط جهان می باشد که در بیشتر موارد تا بالای ۸۰ درصد با موفقیت همراه بوده است. است.نتایج این بررسی که نه در مساحتهای کوچک بلكه در سطح ۴۰۵هزار هکتار و بر روی ۲میلیون بهره برداری که در ۲۰کشور مشغول به کشاورزی ارگانیک هستند نشان میدهد که عملیاتی کردن کشاورزی ارگانیک نه تنها به صورت ساده امکان پذیر است بلكه با افزایش کمی تولید و کاهش هزینه ها ی تولید همراه است.مطالعات و بررسی ها نشان میدهد که کشاورزی ارگانیک بدون اين که چالشی در فرایند تامین تولیدات کشاورزی ايجاد گردد و کشاورزان حتی در دورترین نقاط و در کمترین سطح بهره برداری و توان مالی دچار ریسک و ضرر گردند به سادگی قابل پیاده شدن است. البته این فرایند تنها در پرتو طراحی راهبرد عملیاتی و برنامه اجرایی توانمندی قابل تحقق است که این امر در قالب سند عملیاتی توسعه کشاورزی ارگانیک ایران انجام شده است.شاخص اصلی و نکته کلیدی در راهبرد، چگونگی مدیریت دوره تبدیل در ارگانیک بر اساس یک نظام جامع مبتنی بر پژوهش مزرعه ای کشاورز مدار است که همراه با ایجاد بستر های آموزشی، توانمند سازی، نظارت، صدور گواهی،بازار و ایجاد شبکه های محلی توانمند اجرا میگردد. بر همین اساس در این طرح سعی شده است با بررسی محتوایی و ساختاری توسعه کشاورزی در کشور، راهبردی عملیاتی برای اجرایی کردن کشاورزی ارگانیک ارایه گردد.
.مبنای اصلی این طرح ظرفیت سازی کشاورزی ارگانیک در کشور در قالب برنامه های عملیاتی و بر اساس ویژگیهای کشاورزی بومی ایران است،عملیاتی کردن کشاورزی ارگانیک، از طریق ایجاد واحدهای مزرعه ای ارگانیک تحت عنوان مدارس توسعه ارگانیک صورت می گیرد. اساس فعالیت در این واحد ها،که بر اساس پتانسیل های ارگانیک در ایران حدود سه در صد از کل کشاورزی ایران را شامل می شود ، بر اساس شاخص های اکوسیستمی و ویژگیهای اقتصادی –اجتماعی هر منطقه طراحی می شوند تاکتیک های عملیاتی مشخصی در چهار قالب فنی یا تکتیک عملیاتی شامل : الف – مدیریت ارگانیک حاصلخیزی و تغذیه (ICWSM) ب- مدیریت ارگانیک جامع حفاظت از محصول شامل آفات،بیماری ها،علف های هرز (CO.IPM) ج- مدیریت ارگانیک دام و فراورده های دامی(DAOM) د- مدیریت طراحی شبکه ارگانیک ( NEM) می باشد که فرایند تولید ارگانیک به صورت محلی و منطقه ای را از طریق روش توسعه ای خاص ارگانیک که مبتنی بر شناخت و تحلیل اکولوژی (AESA) است را اجرایی می کند . درا ين واحدها،شكل خاصی از سیستم اجرایی تحقیق، ترویج و آموزش با عنوان کلی پژوهش مزرعه ای کشاورز مدار در قالب نظام کلی تحقیق – توسعه ( R&D) پیاده می شود. در این سیستم کشاورزان در شناخت و مدیریت بر مبنای اکولوژی زراعی از طریق مکانیسم تجزیه و تحلیل کشت بوم زراعی ماهر شده و بر اساس این مهارت کسب شده، فرایند مدیریت ارگانیک را، طی يك دوره گذر مشخص را باور و توسعه خواهند داد. ظرفیت سازی انجام شده در این فرایند (TOT) منتج به تصميم گيري پایدار و بدون ریسک کشاورزان براي اقدام مناسب در مديريت مزرعه خود بر اساس مدیریت ارگانیک مي شود .گروههای آموزش دیده در هر منطقه در قالب تشكل های محلی سازماندهي شده و همزمان از طریق این گروههای محلی، فرایند طراحی نظام نظارت، صدر گواهی، بازار یابی و توسعه را در قالب برنامه ریزی ها و حمایت های فنی – اداری پیگیری خواهد شد.
این برنامه در قالب نظام جامع پژوهش مزرعه ای باعث مي شود كه نيازها توسط بهره برداران در مناطق فعالیت شان تعيين و پس از تصميم گيري و برنامه ريزي توسط خود آنها بسياري از دخالت هاي دولتی در توليد محصولات كاهش يافته و كشاورز با دانش وسيع و متكي بر تجربيات بومي خود مشكلات را حل كند و كارشناس مزرعه خود باشد.کلیات این برنامه در قالب سند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک ایران به تفضیل ارایه خواهد شد. مفاهیم و مبانی کشاورزی ارگانیک کشاورزی ارگانیک نظام مبتنی بر اصول اکوسیستم زراعی، تمرکز بر حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی زراعی منطبق بر شرایط اجتماعي و شاخص های اقتصا دی منطقه ای و محلی. در دهه‌های اخیر سلامت محصولات کشاورزی و فرآيند کشاورزی ارگانیک به صورت پروتکل‌ها و قرارد‌های بین الملی مورد توجه قرار گرفته و محدودیت‌هائي ر از طریق ایجاد استاندارد‌ها و مقررات بین الملي در تجارت محصولات کشاورزی ایجاد شده و به سرعت در حال توسعه است.امابرای ورود به سیستم کشاورزی ارگانیک مجموعه‌ای از چالش‌ها به عنوان موانع توسعه کشاورزی ارگانیک مطرح مي‌شود که شناخت و تحلیل این چالش‌ها در تدوین برنامه‌های عملیاتی کشاورزی ارگانیک در کشور ضروری مي‌باشد. توجه روز افزون به مسائل زیست محیطی و بهداشتی و امنیت غذایی، کشاورزی صنعتی را با چالش رو به رو نموده‌است، مصرف فراوان انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و چه از لحاظ تبعات زیست محیطی از قبیل آلودگی آبهای زیر زمینی و بر هم زدن تعادل زیستی، روز به روز مورد تردید جدی قرار مي‌گيرد. طرح مسائل جدیدی همچون گیاهان تغییر یافته ژنتيكي نیز به این موارد اضافه شده‌است. امروزه افزایش آگاهی مصرف کنندگان به مسائل فوق و افزایش گزارشات منتشره در خصوص تاثیرات سوء مواد فوق بر سلامتی مصرف کنندگان و ایجاد بیماریهای حاد و مزمن، اشتیاق مصرف کنندگان را به محصولات تولید شده در شرایط طبیعی و حتی الامکان بدون استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیایی افزایش داده‌است. در ابتدا چنین محصولاتی با عناوین متفاوتی که نشان از منشاء طبیعی نهاده‌های مصرف شده در آنها داشت عرضه می شدند و بازار محدودی را به خود اختصاص می دادند اما با افزایش سطح آگاهی‌ها، این بازار رشد قابل توجهی را تجربه نمود به حدی که برنامه ریزان در جوامع صنعتی به منظور جلوگیری از تقلب استاندارهایی را برای تولید، عرضه و برچسب زنی محصولات ارگانیک تدوین و ارائه نموده‌اند بر اساس این استانداردها، در هر کشوری با نظارت دولت نهادی غیر دولتی نظارت بر اجرای استانداردها در واحدهای تولید کننده محصولات ارگانیک را بر عهده مي‌گيرد و البته مسئولیت نظارت کلی بر عهده دولت باقی می ماند. البته نظارت از سوی سازمان های بین الملي نیز پیش بینی گردیده‌است.